ร่วมนิทรรศการ “งานมหกรรม 20 ปี การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”

Published on :

วันที่ 5-7 มกราคม 2558  โครงการฯ ได้ร่วมงานและจัดน […]

ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมินผล และคณะทำงานระบบย่อยโครงการฯ

Published on :

วันที่  17  ธันวาคม  2557  โครงการฯ ได้จัดประชุมร่ […]

ทอดผ้าป่าเพื่อ สร้างพื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร. โดยมูนิธิชีววิถีร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

Published on :

งานทอดผ้าป่าเพื่อ สร้างพื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทา […]

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะเชิงกระบวนการในการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) และ Young Smart Farmer รุ่นที่ 3

Published on :

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2557  คณะอาจารย์ของโครงการฯ ได้ […]