โครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและภาคีในการจัดการอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาระบบตลาดและการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำตลาดออนไลน์  โดยเชิญทางฝ่ายบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท sematic touch คุณณัฐเศรษฐ์ ศิรินันทนานนท์ หรือเบนโตะเว็บ และผู้จัดการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันท์ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการตลาดออนไลน์ กับกลุ่มเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเชิญหน่วยงานที่มีกลุ่มดำเนินการร่วมกับโครงการ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว และบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน วางแผนการดำเนินการตลาดออนไลน์

S__3571834 S__3571835 S__3571836 S__3571837

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *