1. การประชุมร่วมระหว่างที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะทำงานประเมินผลและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 26 คน

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่ 1 – 3 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการ ฯ ในปีที่ 4/2560

 

 

2. การประชุมร่วมระหว่างที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะทำงานประเมินผลและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 33 คน

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ ที่ผ่านมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560 และร่วมหารือแนวทางพร้อมวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *