กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก

DSC_0646

ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้น และได้เห็นการพัฒนาการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น คือการแปรรูปมะพร้าวมาทำเป็น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น, โลชั่นทาผิว, และสบู่น้ำมันมะพร้าว ฯลฯ จึงเกิดแนวคิดในการที่จะพัฒนาแปรรูปมะพร้าวในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าว และได้นำแนวความคิดนี้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ไปดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม จึงได้ดำเนินการไปตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยใช้ชื่อ ‘วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก’

การดำเนินกิจกรรม
น้ำมันมะพร้าวแปรรูป

กระบวนการผลิต

ผลผลิต
– โลชั่นบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
– สครับขัดผิวมะพร้าวสมุรไพร
– ลิปบาล์มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
– คลีนซิ่งน้ำมันมะพร้าว
– แชมพูและครีมนวดผม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
– โรลออนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ฯลฯ

DSC_0619

ช่องทางการตลาด
– ระบบขายปลีก และขายส่ง
– ออกบูธจำหน่ายสินค้าที่เกษตรจังหวัดจัดขึ้น

แนวทางการพัฒนากลุ่มในอนาคต
+++++++++++++++

ระบบการเรียนรู้ และฐานข้อมูล
– เรียนรู้โดยการไปศึกษาที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการ NEC รุ่นที่ ๓ ‘เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจความงามและสุขภาพ’
– อบรมเชิงปฏิบัติการ การตั้งตำรับเครื่องสำอางบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและสารสกัดต่างๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
– อบรมโครงการวิชาชีพระยะสั้น ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
มะพร้าวที่ใช้แปรรูปปลอดสารเคมี

ระบบการผลิต และการจัดการกลุ่ม
ขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างโรงเรือนผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐาน อย.

ระบบการกระจายสินค้า
– ระบบขายตรง
– ขายโดยผ่านตัวแทน

ระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
ติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันออกวางจำหน่ายสินค้าในกิจกรรมของสำนักงานเกษตรที่จัดขึ้นทุกๆงาน และวางจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทน

ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โดยการแนะนำคุณภาพสินค้าจาก กลุ่มสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด รวมทั้งผู้ที่ทดลองใช้สินค้าแล้วบอกต่อกันไปเป็นทอดๆ

ที่ตั้ง
22 ม.5 ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

คณะกรรมการ/สมาชิก
นางบุปผา ไวยเจริญ
นางเจริญใจ แสงสลับ
นางปราณี รูขะจี
นางอารีย์ หิรัณเคราะห์
นางยุพา อ่อนละมูล
นางจีรภา เจริญสินค้า
นางนาตยา คลังศิริ
นางพิกุลทอง จันทร์ศักดิ์ศรี
นางพิมพร ไผ่รำลึก
นายเสกสรรค์ ไวยเจริญ

หน่วยงานภาคีหลักที่ประสาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ประสานงาน
นายเสกสรร ไวยเจริญ โทร. 086-788-5229 และนางบุปผา ไวยเจริญ โทร.081-823-4229

บรรยากาศในพื้นที่