กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน

กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ต.หนองแคน จ.ร้อยเอ็ด

กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคม ต.กำแมด จ.ยโสธร

กลุ่มศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนธรรมร่วมใจ

กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านฯ

กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ต.หัวทะเล จ.นครราชสีมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์

กลุ่มเกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุรินทร์

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย และกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด

กลุ่มผู้เลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร บ้านกะทม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองสะโน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *