1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ผ่าน ICT
  2. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภคติดต่อซื้อขายผลผลิตปลอดภัยผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-transactions) โดยไม่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลาง
  3. สนับสนุนการขยายตลาดและการเข้าถึงผลผลิตปลอดภัย โดยอาศัยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด  เป็นตัวกลาง
  4. เชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้

2 thoughts on “วัตถุประสงค์ของโครงการฯ”

    1. การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร ประมาณ 15-20 คน ที่ทำเรื่องเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ทางโครงการจะสนับสนุนในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้ จะมีชุดสื่อ คู่มือต่างๆ เพื่อให้กลุ่มไปจัดการเรียนรูั และทางโครงการเองก็จะมีหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมโครงการ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ ธกส ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

      หากมีข้อสงสัย โทรสอบถาม 081-9642969 ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *