ความเป็นมาของโครงการฯ

จากสถานการณ์และแนวโน้มของโลกและในประเทศไทย ต้องการให้สินค้าปลอดภัยและให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยพัฒนาศักยภาพของชุมชนทั้งด้านการผลิตและการตลาด ในช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีต้นทุนในเรื่องการเรียนรู้ตามหลักสูตรการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของ มสธ. และศูนย์ไอซีทีชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งแผนอาหารสุขภาวะของ สสส. ได้ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบของการจัดการและการเผยแพร่ระบบอาหารสุขภาวะ

ดังนั้นหน่วยงานและภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันดำเนินการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *